Uji No Kami Go Ino Daikakusou

Sesame
Italy
2017
   Raijinou Go Nanchikusou

Sesame
Japan
2011
   Raijimmaru Go Yame Ooshimasou

Japan
2008
 Raiga Go Higo Katayamasou

Japan
 Tetsumaruhime Go Noto Heiseian

Japan
 Akifume Go Nanchikusou

Japan
2010
 Tetsuji Go I Idakayamasou

Japan
 Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou

Japan

FCI INT CH, Azerbaijan CH, Cyprus CH, Montenegro CH, Kura CH, Serbian CH
   Kabura No Yuugao Go Kabura Umebachisou
鏑乃夕顔号 鏑梅鉢荘
Sesame
Japan
2010
   Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou

Red
Japan
2007
   Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
無双乃鈴春号 二代安来
Red
Japan
 Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘
Black and Tan
Japan
   Kabura No Mayu Go Kabura Umebachisou
鏑乃真由号 鏑梅鉢荘
Sesame
Japan
2009
   Inishie No Tenriki Go Bangaichisou

Sesame
Japan
 Mamihime Go Yame Ooshimasou

Black and Tan
Japan