Kabura No Yuugao Go Kabura Umebachisou
鏑乃夕顔号 鏑梅鉢荘

 Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou

 Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
無双乃鈴春号 二代安来

 Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou)
鈴春号 備前操山荘

 Rimi Go Mochitasou
理美号 持田荘
 Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou
 Kuroichi Go Saku Asukaen
黒壱号 佐久飛鳥苑
 Kyuushuu No Katsuhime Go Kyuushuu Etou Kensha
九州の勝姫号 九州江藤犬舎

 Kabura No Mayu Go Kabura Umebachisou
鏑乃真由号 鏑梅鉢荘

 Inishie No Tenriki Go Bangaichisou

 Miyabi No Rikiten Go Shounanmimasasou
雅の力天号(湘南美雅荘)

 Misuzu No Suzume Go Kashiwa Matsubasou
 Mamihime Go Yame Ooshimasou
 Banou Go Noto Heiseian
 Tetsumaruhime Go Noto Heiseian