Kaga No Momoryuu Go Sapporo Kagasou

 Gomaryuu Go Sapporo Kagasou
胡麻龍号 札幌加我荘

 Rinta Go Iwate Azuma Kensha
凛太号 岩手あずま犬舎

 Seitarou Go Sanuki Mizumotosou
清太郎号 讃岐水本荘
 Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou
誉の美咲号 四国誉荘

 Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou
龍小町号 札幌加我荘

 Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou
豊の黒一号 引野公楽荘

 Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou
北龍の時女号 札幌加我荘

 Koume No Miyabi Go Shounan Koumesou
小梅の雅号 湘南小梅荘

 Kodama Go Shounan Mimasasou
谺号-湘南美雅荘

 Momotarou Go Shounan Mimasasou
桃太郎号-湘南美雅荘

 Miyabi No Mariko Go Shounan Mimasasou
雅の毬古号-湘南美雅荘

 Koume No Chiharu Go Shounan Koumesou
小梅の千春号 湘南小梅荘

 Kintarou Go Nobushigoya
金太郎号(野武士小屋)

 Sato No Benisakurame Go Shounan Koumesou