Uji No Kami Go Ino Daikakusou

 Raijinou Go Nanchikusou

 Raijimmaru Go Yame Ooshimasou

 Raiga Go Higo Katayamasou
 Tetsumaruhime Go Noto Heiseian
 Akifume Go Nanchikusou
 Tetsuji Go I Idakayamasou
 Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou

 Kabura No Yuugao Go Kabura Umebachisou
鏑乃夕顔号 鏑梅鉢荘

 Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou

 Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
無双乃鈴春号 二代安来

 Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘

 Kabura No Mayu Go Kabura Umebachisou
鏑乃真由号 鏑梅鉢荘

 Inishie No Tenriki Go Bangaichisou

 Mamihime Go Yame Ooshimasou