Naho Go Ashikaga Souunsou
菜穂号 足利草雲荘
 Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou
龍宝号 足利草雲荘
 Tetsuarashi Go Honjou Arakisou
徹嵐号 本庄荒木荘
 Ichitetsu Go Honjou Arakisou
市徹号 本庄荒木荘
 Fumie Go Honjou Arakisou
冨美絵号 本庄荒木荘
 Takarako Go Minato Kouzansou
宝子号 港甲山荘
 Kokuhou Go Shounan Wakousou
国宝号 湘南和光荘
 Sachihime Go Ashikaga Souunsou
 Chiho Go Ashikaga Souunsou
千穂号 足利草雲荘
 Yoshi No Koumaru Go Aichi Murakamisou
義の甲丸号 愛知村上荘

 Tsukasa Go Saitama Yamazakisou
司号 埼玉山崎荘

 Yuume Go Shibainu Renseikai
雄女号 柴犬錬成会

 Sachi Go Enoki
サチ号 ゑのき
 Hokuryou No Tetsukoma Go Ashikaga Hokuryousou
 Bizankoharu (Miyamakoharu) Go Yasushi Kensha