Kira Hauoli Shiba

 Noah Hauoli Shiba at Janeryl
 Chikusei No Nishikimaru Go Ishinomaki Minato Kensha
筑西の錦丸号 石巻湊犬舎
 Aikyou No Nishikiou Go Aikyousou
愛郷の錦王号 愛郷荘
 Chikusei No Kunime Go Chikuseifuusou (Chikusei Kazesou)
筑西の国女号 筑西風荘
 Kukuna Go Hauoli Shiba
紅々那号 ハウオリ柴
 Hoku Go Maroon Shiba
歩空号 マルーン柴
 Sakura Go Soushuu Choumonsou
櫻号 相州長紋荘
 Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou
岸の秀華号 上総永井荘
 Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou
葵の源号 倉敷佳貴荘
 Aoi Suzuryuu Go Hyougo Maruyamasou
葵鈴龍号 兵庫丸山荘
 Rikime Go Bizen Honamisou
力女号 備前穂波荘
 Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou
岸の多喜女号 上総永井荘

 Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou (Takatatsusou, Takaryuusou)
光龍号 早川貴龍荘

 Kishi No Haname Go Kazusa Nagaisou
岸の華女号 上総永井荘